Filmové projekty

big image
big image
big image
big image
big image
big image
big image

Filmové projekty

Láká vás investice do filmových projektů? Investujte s garancí 10% zisku z vámi investované částky. Zajištěné zhodnocení s fixním úrokem 10% na cca 12 měsíců. Využít můžete také spolupráce jako koproducent, která vám přinese podíl na výnosech filmu po celou 70letou dobu trvání autorských práv.

Webová stránka:
Sídlo:
Praha
Doporučená délka investice:
1-2 roky
Doporučená výše investice:
od 500 tis.- Kč až do rozpočtu filmu
Frekvence investice:
Ověřená firma:
Ano
Hodnocení: 90%

Naše hodnocení:

V loňském roce vyhráli filmy produkční společnosti festivaly v izraelském Nazarethu ruském Rostově nebo v Tomsku V současné době soutěží v Yerevanu na Kypru, v Německu a Velké Británií. Současná "koronavirová krize" zasáhla i filmový průmysl. Z tohoto důvodu dáváme nižší hodnocení.

PODROBNÝ POPIS NABÍDKY:

Chcete investovat do filmových projektů? Máme pro vás filmové investice s garancí 10% zisku z vámi investované částky.

Využijte zajištěného zhodnocení s fixním úrokem 10% na zhruba jeden kalendářní rok.

Spolupracovat navíc můžete také jako koproducent a užít si podíl na výnosech filmu po celou 70letou dobu trvání autorských práv!

 

Investiční benefity

Kromě garantovaného výnosu nabízí finanční investice do filmu také možnost účastnit se akcí pro komunitu investorů. Spolu s ostatními investory tak můžete využít možnosti účasti na natáčení filmů i jejich premiérách nebo dalších spojených akcích, které jsou pořádány filmovou společností.

Samozřejmostí je možnost reklamy vaší firmy či produktů na billboardech a reklamních nosičích, v tisku nebo také v online médiích.

 

Odkoupení práv na výnosech

Pokud se rozhodnete pro odkoupení práv z filmu, můžete svou investici zhodnocovat až po dobu 70 let. Tantiemy jsou navíc volně děditelné.

Výše vašich výnosů je počítána velmi jednoduše. Celkový rozpočet filmu je dělen poměrem investované částky. Pokud bude rozpočet filmu stanoven na 20 miliónů a vaše investice ve výši 1 milionu korun, bude vám jako investorovi náležet 5 % z celkových výnosů.

Nejedná se však pouze o zisk z prodaných vstupenek do kin, těšit se můžete také z výnosů, které plynou z prodeje DVD, VOD, merchandisingu, vysílacích práv nebo z výnosů na festivalech, a to až po zmíněnou dobu 70 let.

 

Naše hodnocení investice do filmu

  •  10% garance z investované částky
  •  možnost koproducentské spolupráce s výnosy po dobu 70 let
  •  nárůst diváků v českých kinech o více než 30 % v posledním sledovaném 5ti letém období
  •  s tím související nárůst tržeb českých kin o více než 25 %
  •  investice do filmu je rychle zobchodovatelná
  •  možnost propagace vaší firmy či produktu na billboardech, tiskovinách či v médiích
  •  častá účast produkční společnosti na uznávaných zahraničních festivalech
  •  koronavirová krize, která zasáhla do návštěvnosti českých kin

 

Garantujeme

Investice
a partnerství
Neomezené
poradenství
Předání
krok za krokem
Efektivní
zhodnocení
Máte dotaz?


OD ROKU 2017

Vyhledáváme unikátní investice, partnerství a další příležitosti.

70 Investorů

Desítky investorů s námi zhodnotilo své peníze.

V hodnotě 130mil. Kč

Hodnota investovaných prostředků již přesahuje 150 mil. Kč. Připojte se k nám!