Zdraví a peníze v čr

K zamyšlení...?

Klamné informace investičních zprostředkovatelů

Úkolem investičního zprostředkovatele je přesvědčit potenciálního investora k tomu, aby svůj kapitál investoval právě tam, kam zprostředkovatel doporučuje. Jedním z argumentů bývá tvrzení, že investiční výnos lze využít například k tomu, aby si budoucí investor mohl „zakoupit zdraví“ v případě, že onemocní chronickým nebo nevyléčitelným onemocněním. 
Argument je to obecně platný, ale nikoli ve zdravotnickém systému České republiky. V podmínkách státem podporované oficiální české medicíny je takové tvrzení nepravdivé. Pokud použijeme termín  lživé tvrzení, je to označení oprávněné.

Důvodem je, že oficiální zdravotnický systém ČR se nezabývá tím, jak onemocnělé občany uzdravovat. Zabývá se výhradně tím, jak onemocnělé léčit a tím je stabilizovat. Nikoli však uzdravovat. Pojem uzdravování onemocnělých není v oficiální lékařské péči používán. Léčení pacienta není uzdravováním.

Co je uzdravování onemocnělých ?
Je to proces, jehož cílem je onemocnělého uvést do lepšího zdravotního stavu než byl před zahájením péče. Nebo dokonce pacienta uzdravit. To znamená uvést pacienta do fyziologicky normálního stavu. 
Takový člověk nepociťuje bolest, neužívá jakékoli medikamenty, jeho tělesné i psychické výkony jsou blízké stavu před onemocněním.

Co je stabilizace onemocnělého ?
Je to proces léčení pacienta, jehož cílem není zbavit pacienta jeho choroby. Cílem je pacienta tzv.  zaléčit. Je na něj působeno tak, aby pomocí toxických farmakologických preparátů nepociťoval bolest a míra ohrožení jeho života byla snížena. To ovšem za cenu trvalého užívání předepsaných toxických medikamentů. Přestane-li je užívat, opět se projeví bolest a zvýší se pravděpodobnost ohrožení jeho života.

Jednoduše řečeno:
Uzdravování je procesem návratu k normálnímu fyziologickému stavu. Výsledkem je, že uzdravený člověk neužívá jakékoli ozdravné prostředky. A pokud ano, jedná se výhradně o preventivní opatření.
Naproti tomu léčení je procesem stabilizace s cílem nemoc zachovat.

Stabilizovaný nemocný je nadosmrti odkázán na užívání farmakologických preparátů.

Je zapotřebí zdůraznit, že moderní medicína neoficiálního typu ve svém vývoji dospěla k dovednosti onemocnělé uzdravovat. Minimálně do té míry, že ke stabilizaci onemocnělého není zapotřebí onemocnělého intoxikovat farmakologickými preparáty. Moderní forma stabilizace pacientů má blízko k jejich uzdravování.
Zarážející je, že současná medicína oficiálního typu výsledky moderní medicíny ignoruje. Dokonce do té míry, že ani nejsou předmětem výuky na lékařskýchfakultách.

Současná oficiální medicína vychovává lékaře na úrovni nejméně 30ti leté zaostalosti.

Tolik úvodem.
V příštích příspěvcích postoupíme hlouběji, aby bylo evidentní, co dokáže ozdravná medicína proti té oficiální dnešní a zoufale zaostalé. Zaostalost ovšem není způsobena lékaři. Převážná většina z nich by opravdu chtěla uzdravovat. Uvedená zaostalost je způsobena systémem řízení zdravotní péče. Trvale nemocný pacient farmaceutickému průmyslu zabezpečuje nekonečné příjmy. Naproti tomu uzdravený člověk potřebuje jen občasnou profylaxi. A ta nikdy není dílem farmaceutického průmyslu.  

Mgr. Miroslav Šťastný

 

 

 

 

MÁTE DOTAZ?

Prohlédněte si doporučené investice a partnerství

Garantujeme

Unikátní investice
a partnerství
Neomezené
poradenství
Předání
krok za krokem
Efektivní
zhodnocení
Další investice a partnerství

Nezavázná konzultace


Volejte denně od 9:00 do 18:00. Společně probereme Vaši představu o investici a nabídneme nejvýhodnější řešení.


OD ROKU 2017

Vyhledáváme unikátní investice, partnerství a další příležitosti.

70 Investorů

Desítky investorů s námi zhodnotilo své peníze.

V hodnotě 130mil. Kč

Hodnota investovaných prostředků již přesahuje 150 mil. Kč. Připojte se k nám!